Vikari Samvatsara Vishu Punyakala Pooja Vaibhavam & Ganapathy, Navagraha Homa